Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:187) om bankregistrets förande m.m.

SFS nr
1955:187
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:647
Upphävd
1987-07-01