Kungörelse (1955:23) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Fredrika socknar i Västerbottens län

SFS nr
1955:23
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1955-02-04

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har
Kungl.
Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under
villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande
skogsvårdsområden i Västerbottens län, nämligen Betsele, Brattfors,
Bäverträsk, Flakaträsk, Hedlunda, Lomfors, Tannträsk och Vänjaurbäck i
Lycksele socken, Kaskeloukt V:a och Kaskeloukt Ö:a i Stensele socken,
Stalon i Vilhelmina socken, Grynberget, Lavsjö, Storbäck, Svanabyn och
Ullsjöberg i Dorotea socken, Björksele, Borgen och Sörnoret i Åsele
socken samt Baksjöliden och Stensjö i Fredrika socken.