Lag (1955:417) angående införande av nya lagen om sparbanker

SFS nr
1955:417
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:621
Upphävd
1987-07-01