Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:422) om sparbanker

SFS nr
1955:422
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:647
Upphävd
1987-07-01