Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:537) till statsmyndigheterna angående användningen av registrerade varumärken i vissa publikationer

SFS nr
1955:537
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1955-09-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01