Kungörelse (1957:11) om betesreglering inom vissa skogsvårdsområden i Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare och Jokkmokks socknar i Norrbottens län

SFS nr
1957:11
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1957-01-18

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har
Kungl.
Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under
villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom följande
skogsvårdsområden i Norrbottens län, nämligen Abborrträsk,
Glommersträsk, Hålberg, Högheden, Jerfojaur, Nyvall, Palkovare,
Pjesker, Salt- & Fetmyran, Sandträsk, Sarvasåive, Suddesjaur,
Utterliden, Utterträsk och Ånäs i Arvidsjaurs socken, Nyliden i
Arjeplogs socken, Hakkas, Killingi, Pahtapalo, Palohuornas, Purnu,
Rattukkavaara, Skröven, Soutojärvi, Tidnokkenttä, Torasjärvi och
Torrivaara i Gällivare socken samt Dragnäs, Kuouka, Porsi, Purkijaur
och Randijaur i Jokkmokks socken.