Kungl. Maj:ts brev (1957:712) till Direktionen över Allmänna Barnhuset angående reglemente för allmänna barnhuset; Transumt av Kungl. Maj:ts Brev – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SFS nr
1957:712
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1957-12-20
Författningen har upphävts genom
Nytt reglemente för allmänna barnhuset genom reg.beslut 1994-05-19

Kungl. Maj:t utfärdar följande

REGLEMENTE
för allmänna barnhuset.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –