/r1/ Kungörelse (1958:116) om viss offentlig kontrtoll av fjäderfäslakterier;

SFS nr
1958:116
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-03-21
Författningen har upphävts genom
SFS1990:621
Upphävd
1990-07-01