Transumt av Kungl. Maj:ts cirkulär till samtliga domkapitel (1958:515) angående ändring i kyrkohandboken med anledning av lagstiftningen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst;

SFS nr
1958:515
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1958-10-17
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1097
Upphävd
1991-01-01

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t har, efter
inhämtande av kyrkomötets yttrande, funnit gott förordna, att den av
Kungl. Maj:t den 16 oktober 1942 stadfästa svenska kyrkohandboken skall
i följande delar – – – erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vad sålunda förordnats skall tjäna till efterföljd från och med den 1
januari 1959.