Riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv

SFS nr
1958:530
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1958-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:241
Upphävd
1987-06-01