Kungörelse (1959:454) med vissa särskilda bestämmelser om laga domstol i militära mål m.m.

SFS nr
1959:454
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1959-09-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

2 § Envar av nedan angivna tingsrätter skall vara domstol
för följande avdelningar av försvarsmakten, nämligen:

Norrtälje tingsrätt för luftvärnsskjutskolan,

Stockholms tingsrätt för Svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst,

Skövde tingsrätt för avdelningarna förlagda i Karlsborg,

Ängelholms tingsrätt för krigsflygskolan med flygvapnets
förberedande fältflygarskola,

Lunds tingsrätt för södra skånska regementet och Malmö
försvarsområde,

Malmö tingsrätt för avdelningar underställda chefen för Malmö
marina bevakningsområde.

Bodens tingsrätt för avdelningar underställda befälhavaren för
Kalix försvarsområde,

Luleå tingsrätt för avdelningar underställda chef för Luleåsrätt för
avdelningar underställda chef marina bevakningsområde. Förordning
(1982:374).