/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:464) angående Finlands anslutning till en mellan Sverige, Danmark och Norge den 19 mars 1955 träffad överenskommelse rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan länderna;

SFS nr
1959:464
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1959-09-30

Kungl. Maj:t har, sedan mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge den
10 september 1959 träffats överenskommelse – i svensk text av den
lydelse härvid fogad bilaga utvisar – om Finlands anslutning till en
mellan övriga nämnda länder den 19 mars 1955 avslutad överenskommelse
rörande underlättande av den sanitära kontrollen över trafiken mellan
länderna, funnit gott förordna, att överenskommelsen den 10 september
1959 skall för Sveriges del lända till efterrättelse från och med den 1
december 1959.