Byggnadsstadga (1959:612)

SFS nr
1959:612
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1959-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:10
Upphävd
1987-07-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/