/r1/ Förordning (1960:691) om byggnadsminnen;

SFS nr
1960:691
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1960-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1188
Upphävd
1989-01-01