Kungörelse (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor

SFS nr
1962:216
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1962-05-25

Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf
VI Adolfs 80-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa
utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat
härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem
kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som
stadgas i lagen om rikets mynt, kommer att i rörelsen utsläppas och
genom Sveriges riksbanks försorg tillhandahållas allmänheten med en
överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller Konung Gustaf VI
Adolfs 80-årsfond för svensk kultur, ävensom att det nya myntets
prägel blivit fastställd sålunda:

/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil,
vänster sida. Omskrift: “GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG” samt,
nedtill, “1882 11 XI 1962”.

/k/ På myntets frånsida: /-k/ Den romerska gudinnan Minerva i helfigur
i egenskap av konstens och vetenskapens beskyddarinna.

Omskrift: “LITTERATUR VETENSKAP KONST”. Nedtill till vänster om
figuren “5” och till höger “KR”. Under figuren från vänster till höger
myntgravörens monogram, S:t Eriksmärket samt myntdirektörens
monogram.

/k/ Myntets diameter: /-k/ 34 millimeter.

/k/ Randen /-k/ räfflad med omväxlande en bred och två smala åsar.