/r1/ Kungl. Maj:ts Sjukreseförordning (1962:385);

SFS nr
1962:385
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1540
Upphävd
1989-01-01