Lag (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande

SFS nr
1962:638
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1962-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

Vi Gustaf Adolf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung,
göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att
kommun och landstingskommun äga beträffande dem, som i anslutning till
svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen för studier eller annan
utbildning, vidtaga åtgärder i syfte att underlätta deras vistelse där
och främja deras välfärd och trivsel.