Brev (1963:677) till domänstyrelsen angående avsättande av mark till Padjelanta nationalpark samt utvidgning av Sareks nationalpark, m.m.

SFS nr
1963:677
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t föreskriver, att området Padjelanta jämte avgränsande
trakter inom Jokkmokks kommun i Norrbottens län den 1 mars 1964
skall med nedan angivna gränser avsättas till nationalpark och
benämnas Padjelanta nationalpark.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kungl. Maj:t föreskriver vidare, att Sareks nationalpark i Norrbottens
län den 1 mars 1964 skall utvidgas med ett område söder om Pårek
med nedan angivna gränser.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –