Cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.

SFS nr
1963:698
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1963-12-30
Upphävd
1989-01-26