Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:880) om upphörande av friskilling;

SFS nr
1964:880
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-12-11

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott
förordna, att friskilling enligt särskilda av Kungl. Maj:t meddelade
förordnanden icke skall utgå efter 1964 års utgång.