Kungörelse (1964:93) om betesreglering inom Ullatti skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län

SFS nr
1964:93
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1964-04-17

Med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred har
Kungl.
Maj:t funnit gott förordna, att betesreglering må, på sätt och under
villkor som stadgas i 13-19 §§ samma lag, äga rum inom Ullatti
skogsvårdsområde i Gällivare socken i Norrbottens län.