Lag (1965:276) om inskränkning i rätten att föra talan mot offentlig arbetsgivares beslut

SFS nr
1965:276
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1965-06-03
Författningen har upphävts genom
SFS1987:439
Upphävd
1987-07-01

Arbetstagare får ej anföra besvär mot offentlig arbetsgivares beslut
rörande hans arbets- eller anställningsvillkor, om talan i saken skall
handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Genom första stycket inskränkes dock ej rätt att anföra besvär mot
offentlig arbetsgivares beslut i fråga som enligt avtal skall avgöras
av arbetsgivaren. Lag (1974:1011).