/r1/ Kungl. Maj:ts Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer;

SFS nr
1965:783
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1965-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1238
Upphävd
1989-01-01