Lag (1966:319) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom vissa allmänna vattenområden

SFS nr
1966:319
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1966-06-03

Rätten till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde i
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland tillkommer staten.

Övergångsbestämmelser

1966:319

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966, då lagen den 5 juni 1953 (nr
379) om rätt till sand-, grus- och stentäkt inom allmänt vattenområde
upphör att gälla.

I fråga om upplåtelse från kronan av rätt till sand-, grus- eller
stentäkt inom allmänt vattenområde som skett före den 1 juli 1966
gäller äldre lag.