Förordning (1966:375) om beräkning av Sveriges sjöterritorium

SFS nr
1966:375
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1966-06-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1978:961

1 § Räta baslinjer som avses i 4 § andra stycket lagen om Sveriges
sjöterritorium sträcka sig mellan de punkter på strandlinjen vid lågt
vattenstånd som anges i bifogade förteckning (baslinjepunkter) eller,
vid hamn på öppen kust, över hamnmynningen.

Mellan baslinjepunkt 103 och gränsen mot Finland beräknas territorial
havet från en rät baslinje som sammanfaller med den räta linjen mellan
punkten 103 och det sydligaste skäret vid ön Selkäsarvi (ungefärligt
läge 65 o 36,2’N, 24 o 12,2’O).

2 § Där annat ej följer av 3 § andra stycket lagen om Sveriges
sjöterritorium beräknas territorialhavet så att varje punkt på
territorialgränsen ligger på ett avstånd av tolv nautiska mil från
närmaste punkt på strandlinje som avses i 4 § samma lag eller på rät
baslinje. Förordning (1978:961).

3 § Territorialgränsen och de räta baslinjerna mellan baslinje
punkterna skola genom sjöfartsverkets försorg utmärkas på sjökort, som
äro tillgängliga för allmänheten. Förordning (1978:961).