Kungörelse (1966:406) angående tillämpning av lagen den 10 december 1965 (nr 723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

SFS nr
1966:406
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:96

Bestämmelserna i nämnda lag äger tillämpning beträffande avgöranden
som meddelats

1) efter den 28 februari 1966 i Belgien, Italien, Nederländerna,
Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland eller Österrike,

2) efter den 28 februari 1966 i Danmark eller Norge, med den
begränsning som följer av 10 § i lagen,

3) efter den 24 juli 1966 i Frankrike,

4) efter den 23 augusti 1967 i Finland med den begränsning som följer
av 10 § i lagen,

5) efter den 2 augusti 1968 i Nederländska Antillerna, Aruba eller
Surinam,

6) efter den 1 oktober 1972 i Ungern eller Tjeckoslovakien,

7) efter den 19 december 1972 i Liechtenstein,

8) efter den 24 juni 1973 i Turkiet,

9) efter den 8 november 1973 i Spanien,

10) efter den 23 februari 1974 i Portugal. Förordning (1987:96).