Kungörelse (1966:550) om köttbesiktning beträffande renkött m.m.

SFS nr
1966:550
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1966-10-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:626
Upphävd
1990-07-01