Kungörelse (1966:554) om tillämpning av avtal den 7 maj 1965 mellan Sverige och Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet;

SFS nr
1966:554
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:856
Upphävd
1993-08-01

1 § Det mellan Sverige och Schweiz den 7 maj 1965 ingångna avtalet för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet skall gälla för Sveriges del.

Avtalet har tagits in i bilaga 1. Förordning (1988:178).

2 § Vid tillämpningen av avtalet skall iakttas de anvisningar som finns
intagna i bilaga 2. Förordning (1988:178).