/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;

SFS nr
1967:101
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS1988:573
Upphävd
1988-07-01