/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:490) om avveckling av studentexamen m.m.;

SFS nr
1967:490
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1967-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS1988:663
Upphävd
1988-07-01