Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen i och för utredning angående brott, m.m.

SFS nr
1967:502
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1113

Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen har rätt att för utredning om brott få
utdrag ur folkbokföringsdatabasen beträffande en viss person.
Skatteverket utformar formulär för sådana utdrag efter samråd
med Åklagarmyndigheten. Förordning (2014:1113).