Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.

SFS nr
1967:642
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1967-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1395
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1302

1 § har upphävts genom förordning (1996:1302.

2 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

3 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

4 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

5 § Skattemyndigheten skall, på tid och sätt som Riksskatteverket
bestämmer efter samråd med Riksförsäkringsverket, lämna underrättelse
till den allmänna försäkringskassan om beräknad pensionsgrundande
inkomst för försäkrade inom kassans område. Förordning (1996:1302).

6 § har upphävts genom förordning (1996:1302).

7 § har upphävts genom förordning (1991:766).

8 § har upphävts genom förordning (1996:1302).