Lag (1967:782) med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län

SFS nr
1967:782
Departement/myndighet
Civildepartementet ST
Utfärdad
1967-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1500
Upphävd
1991-07-01