Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:447) om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i U-land;

SFS nr
1968:447
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1968-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS1987:861
Upphävd
1987-10-01