Kungörelse (1968:517) om ändring i slutprotokollet till avtalet den 21 december 1949 mellan Sverige och Finland för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1968:517
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1968-10-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/