Lag (1968:738) med vissa bestämmelser om godkännande av kyrkobyggnad

SFS nr
1968:738
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1968-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1557
Upphävd
1989-01-01