Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:464) om publikationer som skall ingå i serien Statens offentliga utredningar

SFS nr
1969:464
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1969-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:280
Upphävd
1987-07-01