Lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;

SFS nr
1969:780
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1971-01-01
Författningen har upphävts genom
SFS1987:445
Upphävd
1987-07-01