Förordning (1969:88) om föreningsregistret för jordbruksrörelsen

SFS nr
1969:88
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:647
Upphävd
1987-07-01