Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen

SFS nr
1970:16
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1970-02-06

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna följande. Ett av EFTA:s råd
den 4 december 1969 har fattat beslut (nr 17) om Islands anslutning till
EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen har godkänts av Sverige1.
Sedan rådsbeslutet godkänts även av övriga medlemsstater i EFTA samt
Island deponerat sitt anslutningsinstrument, träder konventionen och
överenskommelsen i kraft i förhållande till Island den 1 mars 1970 på
det sätt som anges i rådsbeslutet. Beslutet har den lydelse i engelsk
text och svensk översättning som framgår av härvid fogad bilaga.

Kungl. Maj:t föreskriver, att rådsbeslutet skall införas i tullverkets
författningssamling.