Departementsprotokoll (1970:653) angående tillhandahållande av publikationer i serien Statens offentliga utredningar (bilagan ändrad)

SFS nr
1970:653
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1970-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01