Lag (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

SFS nr
1971:118
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1971-04-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1302

1 § Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969
träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och
representanter för neurosedynskadade barn, ska vid
inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för
mottagaren. Lag (2011:1302).