Kungörelse (1971:550) om vattendomstol

SFS nr
1971:550
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1971-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1323
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1108

Luleå, Umeå, Östersunds, Stockholms, Växjö och Vänersborgs
tingsrätter är vattendomstolar och har i denna egenskap följande
domsområden.

Luleå tingsrätt:

de delar av Norrbottens och Västerbottens län som är belägna norr och
öster om vattendelaren mellan Piteälvs med flera vattendrags
vattenområden, å ena, samt Skellefteälvs, Byskeälvs och Åbyälvs
vattenområden, å andra sidan,

Umeå tingsrätt:

den del av Norrbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts område,
den del av Västerbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts område
och ej heller hör till Ångermanälvens vattenområde samt den del av
Västernorrlands län som är belägen norr och öster om vattendelaren
mellan Gideälvs med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt
Ångermanälvens vattenområde, å andra sidan,

Östersunds tingsrätt:

den del av Västerbottens län som ej tillhör Luleå tingsrätts eller
Umeå tingsrätts område, den del av Västernorrlands län som ej tillhör
Umeå tingsrätts område och ej heller hör till Ljusnans vattenområde
samt de delar av Jämtlands och Gävleborgs län som är belägna norr och
öster om vattendelaren mellan Ljungans med flera vattendrags
vattenområden, å ena, samt Ljusnans vattenområde, å andra sidan,

Stockholms tingsrätt:

de delar av Västernorrlands och Gävleborgs län som ej tillhör
Umeå tingsrätts eller Östersunds tingsrätts område, den del av
Jämtlands län som ej tillhör Östersunds tingsrätts område och
ej heller hör till Vänerns vattenområde, Dalarnas län med
undantag av de delar som hör till Vänerns vattenområde, Örebro
län med undantag av de delar som hör till Vänerns och Vätterns
jämte Motalaströms vattenområden, Västmanlands län, Uppsala
län, Stockholms län, Södermanlands län med undantag av den del
som hör till Motalaströms vattenområde, den del av
Östergötlands län som är belägen norr om vattendelaren mellan
Nyköpingsåns med flera vattendrags vattenområden, å ena, samt
Motalaströms vattenområde, å andra sidan, den del av Västra
Götalands län som tillhör Hjälmarens vattenområde samt Gotlands
län,
Förordning (1997:1108).

Växjö tingsrätt:

de delar av Södermanlands och Östergötlands län som ej tillhör
Stockholms tingsrätts område, de delar av Örebro och Västra
Götalands län som hör till Vätterns jämte Motalaströms
vattenområde, Jönköpings län med undantag av den del som
tillhör Fylleåns, Nissans, Ätrans och Vänerns vattenområden,
Kronobergs län med undantag av den del som tillhör Fylleåns
vattenområde, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, samt den del
av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren mellan
Lagans vattenområde, å ena, och Fylleåns med flera vattendrags
vattenområden, å andra sidan,
Förordning (1997:1108).

Vänersborgs tingsrätt:

de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som ej hör
till Växjö tingsrätts område, Västra Götalands län med undantag
av de delar som hör till Stockholms tingsrätts och Växjö
tingsrätts område, Värmlands län samt de delar av Jämtlands,
Dalarnas och Örebro län som hör till Vänerns vattenområde.
Förordning (1997:1108).