Kungörelse (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar

SFS nr
1971:712
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1971-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:165
Upphävd
2008-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:210

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje handlägger inskrivningsärende
avseende järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande
särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning
av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs
är tillämplig. Förordning (2001:210).