Kungörelse (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor

SFS nr
1972:421
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1972-06-02

Kungl. Maj:t har, sedan åt mynt- och justeringsverket uppdragits att
tillverka silvermynt med ett namnvärde av tio kronor med anledning av
Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolfs 90-årsdag, funnit gott förordna som
följer.

Myntet, som tillhandahålles allmänheten genom Sveriges riksbanks
försorg, utges med en överkurs av fem kronor, varav vinsten tillfaller
Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur.

Jubileumsmyntet har följande prägel.

På framsidan Konung Gustaf VI Adolfs bild, profil, vänster sida, med
omskriften “GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG”. Nederst en rosett. På
höger sida under bilden myntgravörens monogram. Innanför randen en
obruten cirkellinje. På frånsidan Konung Gustaf VI Adolfs namnteckning
och därunder “10 KR”. Som omskrift på myntets övre del “PLIKTEN
FRAMFÖR ALLT” och på dess nedre del “1882 11 XI 1972”. På vänster sida
av omskriften myntverkets märke och på höger sida myntdirektörens
monogram. Innanför randen en obruten cirkellinje. Randen slät.