Kungl. Maj:ts Cirkulär (1972:62) till statsmyndigheterna om föreningsmeddelanden

SFS nr
1972:62
Departement/myndighet
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1972-03-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Myndighets anslagstavla för meddelanden till personalen bör i mån av
utrymme få användas av förening av arbetstagare hos staten för kallelser
och andra sedvanliga föreningsmeddelanden. Detsamma gäller facklig
organisation som består av även andra medlemmar än arbetstagare hos
staten.

Detta cirkulär träder i kraft dagen efter den, då cirkuläret enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.