Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning

SFS nr
1972:752
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1972:756

Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen
gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som
ersatts genom bestämmelse i

bilregisterkungörelsen (1972:599),

fordonskungörelsen (1972:595),

körkortskungörelsen (1972:592),

vägtrafikkungörelsen (1972:603),

kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.
eller

kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, skall
hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.