/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten;

SFS nr
1973:15
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1973-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS1988:66
Upphävd
1988-03-01