Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:171) om lämnande av uppgifter för statskalendern

SFS nr
1973:171
Departement/myndighet
Civildepartementet AD
Utfärdad
1973-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:205
Upphävd
1990-06-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att myndigheter och allmänna
inrättningar på begäran skall lämna uppgifter för införande i
statskalendern till Aktiebolaget Allmänna Förlaget.