Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor

SFS nr
1973:219
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:832
Upphävd
2004-01-01

Procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras enligt 3 §
lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor fstställes av
försäkringsinspektionen. Inspektionen skall omedelbart offentliggöra
procenttalet på lämpligt sätt.